Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Młodych Psów


Do Szkoły Młodych Psów przyjmowane są młodziaki wyłącznie na podbudowie ukończonej Szkoły Szczeniąt w Przystani Liliany.

Optymalna przerwa pomiędzy szkoleniami wynosić powinna 3 tygodnie.

Zasady i cennik

  • Szkoła Młodych Psów prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w dwóch godzinach: 17.00 i 18.15.
  • Szkoła Młodych Psów to 6 godzinnych, cotygodniowych spotkań dla młodego psa i jego rodziny.

Szkolenia odbywają się bez względu na pogodę, ponieważ dysponujemy dobrze wyposażoną świetlicą treningową oraz dużym, równie dobrze wyposażonym, ogrodzonym placem treningowym.

Oprócz szkoleń, bardzo ważna jest praca z młodym psem poza zajęciami w warunkach domowych jak i zewnętrznych, w oparciu o skrypty szkoleniowe.

Oferujemy dwa warianty płatności:

  • Opłata z góry za 6 zajęć (6 x 80zł = 480zł) – rodzina otrzymuje z góry wszystkie skrypty na maila zaraz po pierwszym szkoleniu. Jednorazowo zajęcia można odwołać (zarówno rodzina jak i osoba szkoląca) bez konsekwencji. Każde kolejne odwołanie zajęć ze strony rodziny musi zostać opłacone w wysokości 70zł. Jeśli sytuacja spowodowana jest przez szkolącego, utracona godzina zostanie dodana bezpłatnie.
  • Opłata dokonywana po każdych zajęciach (110zł) – rodzina otrzymuje wydrukowany skrypt po każdym godzinnym szkoleniu. W przypadku zajęć jednorazowych można skupić się wyłącznie na jednym temacie, np: przywołanie, chodzenie na luźnej smyczy, oduczenie skakania na ludzi, nie jedzenia z ziemi, itp.
    Dwukrotna nieobecność na szkoleniach skutkuje rezygnacją z zajęć, ponieważ termin jest udostępniony dla innych chętnych.

Jeśli są Państwo zdecydowani – proszę wypełnić formularz, a kolejno skontaktować się z nami by ustalić dostępny, dogodny dla Państwa dzień i godzinę szkolenia.

Przystań Liliany